Etikett för den som rör sig i naturen

Grundprincipen för att utnyttja föreningens friluftsområden är att reglerna för allemansrätten skall följas. Friluftsliv och vistelse i naturen ger en känsla av frihet, men frihet och ansvar går hand i hand. Man får t.ex. enligt 4§ i terrängtrafiklagen inte köra med motordrivna fordon (t.ex. fyhjulingar) i terrängen utan markägarens speciella lov.

Du minns väl att,

det är tillåtet att göra upp eld enbart i kokskjul och på speciellt angivna kokplatser. Ta alltid reda på om det ges varning för skogsbrand; då är det helt förbjudet att göra upp öppen eld

 du städar efter dig och tar ditt skräp med dig; det brännbara avfallet kan brännas på kokplatsen.


tältning är tillåten ett par nätter, men föreningens områden är inte avsedda för långvarig camping

du inte skadar växtligheten eller träden och inte stör djuren, i synnerhet inte fåglarna under deras häckningstid. Kom också ihåg ditt ansvar som hund- eller kattägare och släpp inte hunden lös för att jaga villebråd och låt inte heller katten jaga fåglar

du får plocka bär och svamp, men inte samla t.ex. lav eller mossa; skogsmarken blir tillräckligt utsatt för slitning redan genom att vi alla går där

du uppför dig så att du också ger de andra besökarna på området möjlighet att njuta av friden i naturen

mete och pilkfiske är tillåtet för alla. För fiske med ett handredskap måste man lösa in fiskevårdsavgift. För sikfiske är det dock tillåtet att fiska med max. 3 spön från stranden vid föreningens egna vattenområden. Kontrollera friluftsområdets gränser på kartan. Det är inte tillåtet att lägga ut fångstredskap, t.ex. nät eller katsor, på föreningens vatten.

Mera information om fiske:

http://www.eraluvat.fi/se/forsta-sidan.html

http://www.ahven.net/svenska

 

KOM IHÅG DITT ANSVAR FÖR ATT NATUREN BEVARAS TILL GLÄDJE
OCKSÅ FÖR FRAMTIDA BESÖKARE

 

Mera information om allemansrätten i Finland:

www.miljo.fi

Everyman´s right in Finland: http://www.ymparisto.fi/en-US/Nature

 

 

 

Siirry sivun alkuun
 
 
© Uudenmaan virkistysalueyhdistys
 

-
-