Du är här: Huvudsida > Friluftsområden > Kopparnäs - Ingå
Facebook
 
 
 

Kopparnäs - Ingå

Areal: fastland 450 ha, öar 67 ha, vattenområden 195 ha
Anskaffningsår: 2003
Sjökortsserie B 630
Grundkartans kartblad nr 2032 04 ja 05
Adress (till infotavlan): Kopparnäsvägen 432, 10160 Degerby

Köranvisning: Vik av från Helsingfors-Hangö-vägen (nro 51) vid Degerby till Kopparnäsvägen mot söder.

I Kopparnäs friluftsområde ingår ett vidsträckt område på fastlandet samt flera holmar. I slutet av 1960-talet hade Imatran Voima köpt området för ett planerat kärnkraftverk. Något kärnkraftverk byggdes inte men energibolaget har använt fastlandsområdet bl.a. för utbildnings- och forskningsändamål och för personalens rekreation. Från de sydliga bergsklipporna har vindkraftverken rivits ner.

Av Kopparnäs gård och torp finns endast stenfötter kvar. Under den Sovjetiska arrendetiden brann fastlandet nästan helt. Kopparnäsvägen leder till närheten av de mäktiga strandklipporna. Fastlandet karaktäriseras av skog, ängar, mossa och även åkermarker som har utarrenderats.

Kopparnäs är en mosaik av skärgårdens kultur-, landskaps- och naturvärden och att vårda dessa värden ligger i allas intresse. Under maj-juni häckar den sällsynta, skyddade trädlärkan på Kopparnäs bergsområden och därför är det också speciellt viktigt att hålla hundarna kopplade.

I vikbottnet, väster om Kopparnäs, finns Långvassfjärdens fågelskyddsområde vars östra del förvaltas av Forststyrelsen.

Rutten till Berguddens utsiktsplats är jämn och lämplig för rörelsehindrade.

Största ön inom Kopparnäsområdet är Stora Halsö. Viken som vetter mot norr har en brygga, bojar och kokskjul. Vattnets djup vid bryggan är ca 1,5 meter. På ön finns en liten bastu som fungerar enligt självserviceprincipen.

Till Kopparnäs hör stora vattenområden och fritidsfiske är väldigt populärt. Läs information om fiskevårdsavgifter:

http://www.eraluvat.fi/se/fiske/fiskeavgifter-och-tillstand/fiskevardsavgift.html

http://www.ahven.net/svenska

Vid sikfiske är det tillåtet att fiska med max. tre spön per person.

Kopparnäs på Facebook

Siirry sivun alkuun

360 Panoramabilder:
panorama 1
panorama 2

 
© Uudenmaan virkistysalueyhdistys
 

-
-